ผู้บริหาร

ศูนย์ตรวจสุขภาพWellness Solution  ( เวลเนสโซลูชั่น )

ก่อตั้งโดยทีมแพทย์เฉพาะทางทางรังสีที่มีความรู้ความสามารถ ด้านการวินิจฉัยผลรังสี  เอ็กซเรย์ และ เภสัชกรรม ดังนั้นท่านจึงมั่นใจได้ในประสิทธิภาพระบบการทำงานอีกทั้งผลตรวจที่น่าเชื่อถือ ด้วยเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัยและครบครัน ทุกๆขั้นตอนผ่านการทำงานโดยแพทย์เฉพาะทาง ที่ยินดีและพร้อมให้คำปรึกษาปัญหาหรือข้อมูลด้านสุขภาพ

Visitors: 142,538