กิจกรรม

ทางศูนย์ตรวจสุขภาพwellness solution ได้มีโอกาศดีๆแนะนำความรู้ต่างๆด้านสุขภาพให้กับทุกท่านผ่านทางรายการสุขภาพแจ๋ว

 

ทางศูนย์ตรวจwellness solution มีกิจกรรมนอกสถานที่ แนะนำความรู้ ความเข้าใจด้านสุขภาพ

โดยมีแพท์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางและพยาบาลคอยให้คำปรึกษาทุกท่าน

 

 

 

Visitors: 142,538