บริการรถเอกซเรย์ดิจิตอลเคลื่อนที่

นอกจากบริการตรวจสุขภาพแบบเป็นกลุ่มนอกสถานที่แล้ว เวลเนสโซลูชั่นยังมีบริการเช่าเหมารถเอกซเรย์ดิจิตอลเคลื่อนที่อย่างเดียว ไม่ตรวจเลือดด้วยก็ได้นะคะ

บริการนี้เหมาะสำหรับใคร?   

- เหมาะสำหรับสถานพยาบาล/รพ.ที่มีศักยภาพในการตรวจเลือดเองอยู่แล้ว แต่ต้องการใช้บริการเอกซเรย์ดิจิตอลจากเวลเนสโซลูชั่นอย่างเดียว

- เหมาะสำหรับบริษัท/หน่วยงาน ที่มีบุคลากรที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคปอด ต้องการตรวจเอกซเรย์ปอดเพียงอย่างเดียว ไม่เจาะเลือด

 

โดยเวลเนสโซลูชั่น มีบริการที่ยืดหยุ่นปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้า ท่านอาจเลือกได้ระหว่าง

1. บริการตรวจเอกซเรย์ดิจิตอล พร้อมการรายงานผลจากรังสีแพทย์ โดยรายงานผลเป็นซีดีฉบับรวมสำหรับแผนกบุคคล และซีดีแยกแผ่นรายบุคคลสำหรับผู้รับการตรวจแต่ละราย     หรือ 

2. บริการตรวจเอกซเรย์ดิจิตอล พร้อมการรายงานผลจากรังสีแพทย์ โดยรายงานผลเป็นซีดีฉบับรวมสำหรับแผนกบุคคล และซีดีแยกแผ่นรายบุคคลเฉพาะกรณีที่พบความผิดปกติ  (วินิจฉัยความผิดปกติโดยรังสีแพทย์)  ซึ่งแบบนี้จะช่วยในการประหยัดค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ประกอบการค่ะ

 

นอกจากนี้ เวลเนสโซลูชั่นยังมีบริการรับอ่านฟิล์มโดยรังสีแพทย์ สำหรับสถานพยาบาล/ผู้ประกอบการที่ไม่มีรังสีแพทย์ประจำด้วยค่ะ

 

ท่านสามารถติดต่อขอใบเสนอราคา หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ตัวแทนฝ่ายขาย ภญ.ชิดชนก โทร.0817515380 หรือ wellness_solution@hotmail.com นะคะ

Visitors: 142,538