บริการอ่านและรายงานผลเอกซเรย์

เวลเนสโซลูชั่น มีบริการส่งอ่านฟิล์มเอกซเรย์ สำหรับสถานพยาบาลที่ไม่มีรังสีแพทย์ประจำ  พร้อมทั้งมีบริการรถรับส่งกรณีที่ส่งอ่านจำนวนมาก และมีการันตีระยะเวลารายงานผล

 

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาสอบถามที่เวลเนสโซลูชั่นค่ะ

Visitors: 142,538